1

Privacyverklaring AVG

 

 

Dooren StudioFotografie (DSF), gevestigd aan Kosterstraat 3, 7981 BD Diever, is verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.doorenstudiofotografie.nl

info@doorenstudiofotografie.nl

Kosterstraat 3

7981 BD Diever

0521592582

0625023046

 

Persoonsgegevens die Dooren StudioFotografie verwerkt

DSF verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens. Daarnaast uiteraard foto’s in uw opdracht of

in samenwerking met u gemaakt.

Een overzicht van de betreffende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum (op model release-contracten)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto’s

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Dooren StudioFotografie verwerkt

Dooren StudioFotografie slaat geen gegevens op van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij met

toestemming van ouders of voogd.

 

Met welk doel Dooren StudioFotografie persoonsgegevens verwerkt

DSF verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Ten behoeve van contact (telefonisch of per e-mail) over de dienstverlening/samenwerking

- Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren

- Om te kunnen factureren

Geautomatiseerde besluitvorming

DSF neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen

door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst).

 

Dooren StudioFotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

De hierboven gemelde persoonsgegevens worden verkregen via een opdrachtbevestiging naar

aanleiding van een offerte, of via een formulier model release-contract. Verzending vindt als regel

plaats via e-mail.

Voor het redigeren van offertes, model release-contracten en facturen wordt gebruik gemaakt van

MS Word, MS Excel, CutePdf Writer.

Voor financiële administratie wordt het kasboek van het RABO-banksysteem gebruikt, alsmede het

programma SimBoePro.

Foto’s worden verzonden via Wetransfer, of, indien in print, via PostNL.

Foto’s in opdracht gemaakt worden niet gepubliceerd, tenzij met de klant anders overeengekomen.

Foto’s gemaakt in samenwerking met een model zijn vrij voor publicatie onder de voorwaarden zoals

overeengekomen in het model release-contract.

2

Bewaartermijnen persoonsgegevens

DSF bewaart offertes, opdrachtbevestigingen en facturen gedurende 7 jaar.

Model release-contracten blijven onbeperkt opgeslagen.

Foto’s in opdracht gemaakt blijven 5 jaar opgeslagen.

Foto’s in samenwerking gemaakt blijven onbeperkt opgeslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DSF verkoopt of verstrekt anderszins geen contactgegevens aan derden.

Foto’s in opdracht gemaakt worden niet gepubliceerd of aan derden verkocht.

Ingevolge het model release-contract kunnen voor publicatie vrijgegeven foto’s door DSF aan derden

worden verkocht. In het contract is omschreven welke vergoeding voor het model van toepassing is

bij baten opleverende verkoop.

Met bedrijven die onder beheer van DSF berustende gegevens verwerken in opdracht van DSF, sluit

DSF een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van privacy-handhaving als in deze verklaring.

DSF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen (digitaal bestand gebruiken om een print

te produceren, NAW-gegevens om print te versturen).

 

Cookies die Dooren StudioFotografie mogelijk gebruikt

DSF gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk

maken op privacy. De cookies die DSF gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de

website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan DSF

hiermee de website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te

stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Klanten en modellen hebben het recht de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door DSF en er is het recht

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat DSF op verzoek van klant/model de betreffende

persoonsgegevens in een computerbestand naar de klant/het model of een door klant/model aangewezen

derde zal sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens, kan

worden gestuurd naar info@doorenstudiofotografie.nl

Het verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een identiteitsbewijs. In deze kopie mogen

pasfoto, het paspoort- en burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Het verzoek wordt in uiterlijk

vier weken afgewikkeld.

Voorts bestaat te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Dooren StudioFotografie persoonsgegevens beveiligt

Dooren StudioFotografie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en treft passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Dit betekent een slot op de archiefkast waar ordners met papieren

gegevensdragers zijn opgeslagen, wachtwoorden op computer en laptop. Externe digitale gegevensdragers

(backup schijf, cd-roms, dvd’s worden bewaard in dezelfde archiefkast.